Tävlingen

Inbjudan

Helgen den 21-22 sept 2024

INBJUDAN FÖR ÅRET 2024 ÄR ÖPPEN - Vissa gulmarkerade fält kan komma att justeras

Inbjudan till en av ostkustens största kappseglingar för kölbåtar och flerskrovsbåtar med segling enl SRS-reglerna. Vill du veta mer om vad som gäller så har du seglingsföreskrifterna här

Detta är en av de större kappseglingarna på ostkusten med deltagare från Uppsala i norr till Skåne i söder.

Byxelkroken genomförs med så kallad jaktstart (omvänd SRS), där minsta (SRS) båt startar först. Starttid mellan första och sista båt kommer halveras för att få ett tätate startfält och en roligare segling längs vägen.
Vid svaga vindar på söndagen kan gruppstart förekomma.

Anmälan kan ske till olika grupper som inkluderar shorthanded med respektive SRS-tal enligt aktuellt mätbrev. Inga ändringar kan ske i grupp och SRS inom 96 timmar till start.

Startlista med de individuella starttiderna kommer att anslås på denna sidan, under menyfliken "Tävling" - "Starttider". De kommer också att finnas en länk på anslagstavlan, som även den finns på denna hemsida.

Fredag - Skepparmöte

Skepparmöte med registrering är fredag den 20 september kl. 19:00, på Westerviks Segelsällskap Wikingarna (Västervik). Där får du nummerlapp, startordning och övrig information. 

Lördag - Segling mot Byxelkrok

Vi kommer att ha en startlinje som avläses från land - Skansholmen.

Något norr om Byxelkrok kommer vi ha en mållinje som avläses från land.

Efter en trevlig segling till Byxelkrok blir det prisutdelning. Våra sponsorer bidrar med fina priser. Vi bjuder på överraskningar i anslutning till prisutdelningen.

Söndag - Återsegling till Västervik.

Start kommer ske där gårdagens målgång var. Starten avläses från land.

Inga båtar skall behöva bryta på grund av dålig vind. Räcker inte vinden på lördagen, flyttar vi starten till söder om Idö sund. Vid dålig vind på söndagen kan starten förläggas till skärgården och/eller tidigarelägga målgången. Information om detta kommer skickas via SMS samt publiceras på hemsidans anslagstavla.

Bansträckning - förklaring med bilder

Gemensam sittning med middag i Byxelkrok

Vi siktar på att även i år ha vår gemensamma middag och prisutdelning vid restaurang "Byxan" i Byxelkrok. För att få en bättre koll, tar vi upp betalning i samband med er anmälan till kappseglingen. För 200kr/pers får man middag. Dryck tillkommer.

Förbokning måste göras för att få en biljett! (Senast inbetald den 13 sept.)

Västerviks gästhamn, informerar:
Avgifter för tävlingsdeltagande är följande: 200:-/dygn och båt (inkl. el).
Avgift erläggs via betalningsterminal, på utsidan av hamnkontrorets flotte intill Slotsholmen.
I avgiften ingår tillgång till serviceanläggningen.

OBS! Båtar som lämnas veckan före och efter Byxelkroken betalar 150:-/dygn.
Avgift erläggs i förtid.

Gästande båtar lägger till mot Slottsholmen!

OBS! Alla båtar är anmälningspliktiga till receptionen vid ankomst. Båtar som ej anmäler förtöjning debiteras full gästhamnsavgift.

Regler
Kappseglingsreglerna (KSR), appendix S-standardseglingsföreskrifter och lokala seglingsföreskrifter samt SRS-reglerna.

Mätkontroll
Kontroll av deltagande båtar om överensstämmelse med mätbrev, klassregel och lämnade uppgifter kan göras. Giltigt SRS-mätbrev skall finnas för båt som ej överenstämmer med SRS-tabell. Observera att de nya SRS-reglerna föreskriver att SRS-mätbrev krävs om båten har genua i grundstandard, men anmäls med fock. Dock gäller som vanligt att man kan anmäla med eller utan spinnaker/gennaker. Ingen ändring får göras inom 96 timmar före första start, 4 dagar!

Tidsprogram
Fredag 20/9 kl 19:00 Skepparmöte och registrering hos Westerviks Segelsällskap Wikingarna, Västervik.
Lördag 21/9 kl 09:00 Första start, Västervik.
Söndag 22/9 kl 09:00 Första start, Byxelkrok.

Bana
Vattnen mellan Västervik och Byxelkrok.
Banlängd 30 M + 30 M.

Bansträckning - förklaring med bilder

Resultatberäkning
Dag 1 redovisas för sig, dag 2 för sig samt totalresultat med sammanräknad beräknad tid för båda dagarna. Genomförs bara en delsegling, gäller den som totalresultat.

Priser
Lördag: Prisutdelning Byxelkrok. Fina sponsorpriser kommer att utdelas.
Söndag: Prisutdelning för hela seglingen snarast efter målgång.

Tid för prisutdelning kommer båda dagarna att aviseras via SMS. Plats för denna prisutdelning är på restaurang "Byxan" i Byxelkrok på lördagen samt Westerviks Segelsällskap Wikingarna på söndagen.

Priser som ej avhämtas vid prisutdelningen, kan hämtas efter kontakt med tävlingsledningen, fram till den 1 november 2023 (gäller nyttopriser), därefter anses de förverkade.

Säkerhetsföreskrifter
Minst 2 personer i varje båt.
Båt skall vara utrustad med godkända fungerande lanternor, som skall föras enligt gällande regler.
Fungerande strålkastare/ficklampa.
Två stycken säkerhetsselar.
Flytvästar till samtliga besättningsmän.
Två stycken handbloss.
Fast monterad pump och hink.
Skepparen ansvarar för att båten är lämpad och utrustad för seglingen.

Villkor för deltagande
Båten skall inneha giltigt SRS-mätbrev om den inte finns med i SRS-tabellen 2024.
Den person ombord som har ansvaret skall vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. (I Sverige Svenska Seglarförbundet).

Anmälningsavgift i tre nivåer:

Avgift Anmälan senast!
700 kr Anmälan öppen - 31 augusti
1100 kr 1 - 15 september
2000 kr Efteranmälan (16 sept. - 20 sept.)

Systemet registrerar er anmälningstid och skickar därefter ut inbetalningsuppgifter till registrerad e-postadress.

Gör man en efteranmälan kommer du att få segla i gruppen "Standard".
På förekommen anledning skall vid sen inbetalning postens kvitto kunna uppvisas på skepparmötet.

Saknas detta måste efteranmälningsavgift betalas på skepparmötet för att få starta.

Du som önskar boende kan boka rum på Byxelkroks Gästhem telefon 0485-286 00.

Betalning
Betalning sker till Westerviks Segelsällskaps bankgiro: 5139-6802Betala den avgift som passar in i din anmälningstid.
Du kommer också få ett mail i samband med din anmälan med betalningsuppgifter. Väljer du till matbiljetter ska även dessa betalas direkt.

Upplysningar
Thomas Ragnarsson  Tel: 070 - 216 20 75, E-post: thomas.ragnarsson@bluepartner.se

Kontakt under själva seglingsdagarna: Jakob Elmerfjord Tel: 070 - 222 62 60, E-post: jakob@elmerfjord.com