Byxelkroken

Om anmälan:


Genom formuläret nedan kan du anmäla dig till kappseglingen "Byxelkroken". Delar av dina uppgifter kommer att publiceras under fliken "Anmälda" direkt efteråt. Formuläret är uppdelat i två delar: Personinformation samt båtinformation. Vänligen fyll i alla uppgifter så korrekt som möjligt! De kommer senare att granskas och godkännas av tävlingsledningen. Vid ev. felaktigheter, vänligen kontakta Jakob (jakob@elmerfjord.com).

GDPR: Uppgifter vi sparar efter deltagande i Byxelkroken är följande:
Resultatlistan: Teamnamn, Skeppare, Klubb, Båttyp, Segelnr, SRS, Placering
SMS-utskick: Skeppare, Mobilnummer Sista dag för anmälan: 2021-09-14

Personinformation:


Båtinformation:


"Typ av segling" - förutsätter minst 5 deltagande båtar för att respektive grupp ska bli av.

Ev. justeringar i "typ av segling" och SRS måste ske tidigare än 96 timmar före start.