Byxelkroken

Helgen den 22-23 sept 2018


Inbjudan till en av ostkustens största kappseglingar för kölbåtar och flerskrovsbåtar med segling enl SRS-reglerna. Vill du veta mer om vad som gäller så har du seglingsföreskrifterna här!

Detta är en av de större kappseglingarna på ostkusten med deltagare från Uppsala i norr till Skåne i söder.

Byxelkroken genomförs även i år med så kallad jaktstart (omvänd SRS), där minsta båt får starta först.
Vid svaga vindar på söndagen kan gruppstart förekomma.

Anmälan kan ske till olika grupper som inkluderar shorthanded och/eller utan flygande segel, som seglar med respektive SRS-tal enligt aktuellt mätbrev.

Startlista med de individuella starttiderna kommer att anslås på denna sidan, under menyfliken "Tävling" - "Starttider". De kommer också att finnas på anslagstavlan i närheten till tävlingens officiella expedition samt i den folder du erhåller vid skepparmötet.

Start på lördagen i Västervik, med segling genom vår vackra södra skärgård, för att sedan sticka över Kalmarsund för målgång i Byxelkrok.

Vi kommer att ha en mållinje som avläses från land.

Efter en trevlig segling till Byxelkrok blir det prisutdelning. Våra sponsorer bidrar med fina priser.Vi bjuder på överraskningar i anslutning till prisutdelningen.

På söndag startar vi för återsegling till Västervik.

Skepparmöte med registrering är fredag den 21 september kl 19:00, restaurang Smedjan i gästhamnen. Där får du seglingsföreskrifter, seglingsförsäkran, nummerlappar, startordning och övrig information.
Restaurang Smedjan erbjuder därefter Seglarmiddag, www.smedjanvastervik.se/

För Seglarmiddagen krävs bokning av bord, 070-609 91 57.

Inga båtar skall behöva bryta på grund av dålig vind. Räcker inte vinden på lördagen, flyttar vi starten till söder om Idö sund, alternativt avkortar banan. Vid dålig vind på söndagen kan starten förläggas till skärgården och/eller tidigarelägga målgången.

Västerviks gästhamn, informerar
Avgifter för tävlingsdeltagande är följande, 120: -/dygn och båt.
I avgiften ingår tillgång till serviceanläggningen.
Båtar som lämnas veckan före och efter Byxelkroken betalar 60:-/dygn.
OBS! Alla båtar är anmälningspliktiga till receptionen vid ankomst. Båtar som ej anmäler förtöjning debiteras full gästhamnsavgift.

Regler
Kappseglingsreglerna (KSR), appendix S-standardseglingsföreskrifter och lokala seglingsföreskrifter samt SRS-reglerna.

Mätkontroll
Kontroll av deltagande båtar om överensstämmelse med mätbrev, klassregel och lämnade uppgifter kan göras. Giltigt SRS-mätbrev skall finnas för båt som ej överenstämmer med SRS-tabell. Observera att de nya SRS-reglerna föreskriver att SRS-mätbrev krävs om båten har genua i grundstandard, men anmäls med fock. Dock gäller som vanligt att man kan anmäla med eller utan spinnaker/gennaker minst 96 timmar före första start.

Tidsprogram
Fredag 21/9 kl 19:00 Skepparmöte och registrering i restaurang Smedjan i gästhamnen, Västervik.
Lördag 22/9 kl 08:00 Första start Västervik.
Söndag 23/9 kl 08:00 Första start Byxelkrok.

Bana
Vattnen mellan Västervik och Byxelkrok.
Banlängd 30 M + 30 M.

Resultatberäkning
Dag 1 redovisas för sig, dag 2 för sig samt totalresultat med sammanräknad beräknad tid för båda dagarna. Genomförs bara en delsegling, gäller den som totalresultat.

Priser
Lördag: Prisutdelning Byxelkrok. Fina sponsorpriser kommer att utdelas.
Söndag: Prisutdelning för hela seglingen snarast efter målgång.

Tid för prisutdelning kommer båda dagarna att aviseras via SMS. Plats för denna prisutdelning är hamnen i Byxelkrok på lördagen samt Restaurang Smedjan vid Västerviks gästhamn på söndagen.

Priser som ej avhämtas vid prisutdelningen, finns för avhämtning vid Royal Marine, Västervik fram till den 1 november 2018 (gäller nyttopriser), därefter anses de förverkade.

Säkerhetsföreskrifter
Minst 2 personer i varje båt.
Båt skall vara utrustad med godkända fungerande lanternor, som skall föras enligt gällande regler.
Fungerande strålkastare/ficklampa.
Två stycken säkerhetsselar.
Flytvästar till samtliga besättningsmän.
Två stycken handbloss.
Fast monterad pump och hink.
Skepparen ansvarar för att båten är lämpad och utrustad för seglingen.

Villkor för deltagande
Båten skall inneha giltigt SRS-mätbrev om den inte finns med i SRS-tabellen 2018.
Den person ombord som har ansvaret skall vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. (I Sverige Svenska Seglarförbundet).

Anmälningsavgift
650:- insatt och tillhanda på Segelsällskapens BankGiro 5139-6802 senast Tisdagen den 19 september 2018. Efteranmälan 1000:- samt att du inte längre har möjlighet att välja tävlingstyp, du kommer få segla i "Standard".

På förekommen anledning skall vid sen inbetalning postens kvitto kunna uppvisas på skepparmötet.

Saknas detta måste efteranmälningsavgift betalas på skepparmötet för att få starta.

Övrigt
Ett tips för lördagskvällen i Byxelkrok är att i god tid boka middagsbord på, Petters 0485-281 74, Hamnpuben 0485-286 51, Terazzen 0485-284 65 eller Ölandsfiskarn 070-2011391.

Du som önskar boende kan boka rum på Byxelkroks Gästhem telefon 0485-286 00.

Upplysningar
Jan Furemo Tel: 0490-345 35, 070-560 84 80 e-post: jan.furemo@telia.com